Εταιρεία ΙΚΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία / Διακριτικός Τίτλος BE NOW Ι.Κ.Ε. Διεύθυνση Έδρας: Πλατεία Ιπποδάμειας 8, Πειραιάς, 18531, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΦΜ: 802017108 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 168210953000 Κωδικός Καταχώρισης Σύστασης: 168210953000 Δ.Ο.Υ.: A' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΔ: 58290000, Έκδοση Άλλου Λογισμικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 12.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 12.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το καθένα

Διαχειριστής: Εμμανουήλ Ζωγραφάκης του Σπυρίδωνος Επικοινωνία: Email: contact@benow.app Τηλ: 6945562818